W związku z możliwością przystąpienia przez Gminę Nowa Sól – Miasto do drugiego naboru programu „Ciepłe Mieszkanie” prosimy mieszkańców o złożenie wstępnej deklaracji.
Przystąpienie przez Gminę do programu „Ciepłe Mieszkanie” uzależniamy od Państwa wstępnej deklaracji. Zebrane deklaracje do niczego nie zobowiązują – pozwolą jedynie oszacować skalę Państwa potrzeb. Nabór właściwych wniosków o dofinansowanie z Programu „Ciepłe Mieszkanie” nastąpi po otrzymaniu przez Gminę dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
Termin i miejsce składania deklaracji: Deklaracje można składać do dnia 31 października 2023 r. w punkcie podawczym Urzędu Miejskiego Nowa Sól, ul. Piłsudskiego 12 lub mailowo na adres ekologia@nowasol.pl
Dodatkowe informacje może uzyskać pod numerem telefonu 68 452 60 87 w Komórce Monitorowania Środowiska Urzędu Miejskiego Nowa Sól.
deklaracja osoby fizyczne

deklaracja wspólnoty