Prezydent Miasta Nowa Sól po zapoznaniu się ze złożonymi ofertami oraz ocenami Komisji Konkursowych na posiedzeniu Kolegium w dniu 29 stycznia 2024 r. rozstrzygnął ogłoszony dnia 11.12.2023 r. konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Nowa Sól – Miasto w roku 2024 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie Pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia i przyznał dotacje zgodnie z zestawieniem, przedstawionym w poniższym pliku PDF.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert – pomoc społeczna oraz promocja i ochrona zdrowia – 2024