W dniu 15 czerwca na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Praw Osób Starszych. Nowa Sól drugi raz z rzędu dołączyła do obchodów tego ważnego dnia. W tym roku tematem przewodnim jest „Przeciwdziałanie przemocy wobec seniorów”. W siedzibie Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Soli przy ul. Kasprowicza 12 zorganizowane zostało spotkanie dla mieszkańców, podczas którego eksperci z Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wyjaśnili aspekty prawne i sposoby radzenia sobie z przemocą, omówili mechanizm funkcjonowania Niebieskiej Karty oraz wskazali miejsca, w których można zwrócić się o pomoc.

Bardzo ważnym jest, aby seniorzy umieli rozpoznawać przemoc – także tą w najbliższym otoczeniu – psychiczną, fizyczną, ekonomiczną czy tą pod nazwą zaniedbania – naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich. Również warto nagłaśniać metody oszustw wyłudzania pieniędzy od starszych osób – „na wnuczka” czy „na policjanta”. Edukacja seniorów w tym zakresie przynosi pożądane efekty.