sesja rady miejskiej. czarne tło, żółte litery, herba miasta

W środę 30 grudnia 2020 r. o godzinie 10.00 w formie zdalnej (obejrzyj TUTAJ) odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Nowej Soli.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól – Miasto na rok 2020 (13r).
 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sól-Miasto (14WPF).
 5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetowych roku 2020, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 6. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
 7. Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Nowej Soli na lata 2021 – 2024.
 8. Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Nowa Sól na lata 2021- 2024.
 9. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól – Miasto na rok 2021.
 10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sól – Miasto na lata 2021-2033.
 11. Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowej Soli.
 12. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowej Soli na rok 2021.
 13. Plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Nowej Soli na rok 2021.
 14. Plan pracy Komisji Finansów, Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Nowej Soli na rok 2021.
 15. Plan pracy Komisji Spraw Socjalnych i Obywatelskich Rady Miejskiej w Nowej Soli na rok 2021.
 16. Plan pracy Rady Miejskiej w Nowej Soli na rok 2021.
 17. Informacja z działalności Prezydenta Miasta za miesiąc listopad 2020 r.
 18. Przyjęcie protokołu z obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Nowej Soli.
 19. Wnioski i oświadczenia.
 20. Zamknięcie obrad.