W środę 15 maja o godzinie 18.00 odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Nowej Soli zwołana na wniosek Prezydenta Miasta. Transmisję będzie można obejrzeć TUTAJ.

Porządek obrad:
Otwarcie sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowej Soli.
Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowej Soli.
Projekt uchwały w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowej Soli.
Projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Finansów, Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Nowej Soli.
Projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Spraw Socjalnych i Obywatelskich Rady Miejskiej w Nowej Soli.
Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Nowej Soli.
Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Nowej Soli.
Projekt uchwały w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Nowej Soli.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Nowa Sól.
Informacja z działalności Prezydenta Miasta Nowa Sól za marzec 2024 r.
Przyjęcie protokołu z obrad LXXXIII sesji Rady Miejskiej w Nowej Soli.
Wnioski i oświadczenia.
Zamknięcie obrad.