28 września 2023 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Nowej Soli. Sesję będzie można obejrzeć online.
Porządek obrad:
1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Informacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Soli.
4.Informacja o stanie ochrony przeciwpowodziowej Gminy Nowa Sól – Miasto.
5.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól – Miasto na rok 2023 (9r).
6.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sól – Miasto wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2041 (9WPF).
7.Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2024.
8.Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia i ustalenia dziennych stawek opłaty targowej.
9.Projekt uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.
10.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Edwarda Stachury w Nowej Soli.
11.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego.
12.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Nowa Sól – Miasto na lata 2023 – 2025”.
13.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta.
14.Informacja z działalności Prezydenta Miasta za miesiąc sierpień 2023 r.
15.Przyjęcie protokołu z obrad LXXV sesji Rady Miejskiej w Nowej Soli.
16.Wnioski i oświadczenia.
17.Zamknięcie obrad.