W środę 28 lutego 2024 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Sesję będzie można obejrzeć TUTAJ.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Nowej Soli za rok 2023.
 4. Sprawozdanie z działalności Centrum Aktywności Społecznej za rok 2023.
 5. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Soli za 2023 r.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól – Miasto na rok 2024 (2r).
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sól – Miasto wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2041 (2WPF).
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia i ustalenia dziennych stawek opłaty targowej.
 9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Sól-Miasto.
 10. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubuskiemu.
 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowa Sól – Miasto.
 12. Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Nowej Soli na kadencję w latach 2024-2027.
 13. Informacja z działalności Prezydenta Miasta za miesiąc styczeń 2024 r.
 14. Przyjęcie protokołu z obrad LXXX sesji Rady Miejskiej w Nowej Soli.
 15. Przyjęcie protokołu z obrad LXXXI sesji Rady Miejskiej w Nowej Soli.
 16. Wnioski i oświadczenia.
 17. Zamknięcie obrad.