W czwartek 25 lutego 2021 r. o godzinie 10.00 w formie zdalnej, odbędzie się sesja Rady Miejskiej

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Soli za 2020 r.
 4. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Nowej Soli za rok 2020.
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól – Miasto na rok 2021 (2r).
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sól-Miasto (2WPF).
 7. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Soli.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za korzystanie z Cmentarzy Komunalnych Gminy Nowa Sól – Miasto.
 9. Projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Sól – Miasto w 2021 roku.
 10. Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom.
 11. Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowej Soli.
 12. Informacja z działalności Prezydenta Miasta za miesiąc styczeń 2021 r.
 13. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Nowej Soli.
 14. Wnioski i oświadczenia.
 15. Zamknięcie obrad. sesję będzie można obejrzeć TUTAJ