20 maja 2022 r. zakończyły się trwające od 10 maja Warsztaty edukacyjne dla dzieci pn. „Skąd się bierze woda w kranie?”. Warsztaty skierowane były dla uczniów szkół podstawowych z Nowej Soli. Łącznie wzięło w nich udział ponad 380 uczniów z siedmiu szkół. Ponadto zorganizowano Dzień Otwarty Stacji Uzdatniania Wody dla wszystkich mieszkańców Nowej Soli, który odbył się 20 maja.
Warsztaty edukacyjne i Dzień Otwarty organizowane są przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej Soli od wielu lat, ale tegoroczne były wyjątkowe, ponieważ zorganizowane zostały przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
Dzięki przyznanej dotacji w ramach zadania pn. „Spójna edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki wodno-ściekowej dla dzieci i mieszkańców Nowej Soli” jeszcze w 2021 udało się wyposażyć ścieżkę edukacyjną „Skąd się bierze woda w kranie” w tablice dydaktyczne zawierające informacje nie tylko na temat obiektów technologicznych, ale również ciekawostek na temat wody np. jej obiegu w przyrodzie czy sposobów oszczędzania. Powstała również prezentacja edukacyjna o oczyszczaniu ścieków pn. „Co się z brudną wodą stanie?”, która jest uzupełnieniem pierwszej części prezentacji pn. „Skąd się bierze woda w kranie?”. Wykonano materiały edukacyjne dla dzieci, zakupiono namiot dydaktyczny. Otrzymane wsparcie finansowe pozwoliło na stworzenie spójnej całości i dało narzędzia do edukacji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej dzieci i dorosłych. Uczestnicy warsztatów edukacyjnych i Dnia Otwartego mogli nie tylko dowiedzieć się skąd się bierze woda w kranie, jak ją oszczędzać i prawidłowo nią gospodarować, ale również w jaki sposób oczyszczamy ścieki w Nowej Soli i prawidłowo należy korzystać z kanalizacji.