Sławomir Wojciechowski, kierownik USC Nowa Sól i naczelnik wydziału IT naszego urzędu, został zaprzysiężony przez Ministra Cyfryzacji do Rady ds. Cyfryzacji.
To efekt wieloletniej współpracy z resortem cyfryzacji oraz działalności pana Wojciechowskiego jako eksperta ZGWL i OPOS. Rada to think-tank, którego członkowie wspierają wiedzą i doświadczeniem MC oraz KRMdsC. Opiniuje dokumenty strategiczne i inne związane z cyfryzacją, łącznością i rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Współpracuje w takich obszarach jak integracja cyfrowa, ochrona prywatności w sieci, likwidacja barier rozwoju gospodarki elektronicznej, czy reforma prawa własności intelektualnej w sieci.
Zadania
wspieranie swoją wiedzą i doświadczeniem MC oraz Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji,
opiniowanie dokumentów strategicznych (PZIP, strategie i programy rozwoju), innych dokumentów związanych z cyfryzacją, łącznością i rozwojem społeczeństwa informacyjnego,
generowanie nowych pomysłów, które mogą być realizowane przez KPRM Cyfryzacja,
przygotowywanie projektów, rozwiązywanie związanych z nimi problemów oraz przedstawianie dogodniejszych rozwiązań.
To bardzo zaszczytne wyróżnienie, bowiem jestem jedynym przedstawicielem samorządów wśród członków Rady – mówi pan Wojciechowski.

Gratulujemy!