Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) to piąty rodzaj sił zbrojnych, obok wojsk lądowych, sił powietrznych, marynarki wojennej i wojsk specjalnych. Służba w OT to doskonały sposób na samorealizację i rozwój zawodowy, który jednocześnie kształtuje tak potrzebne dziś wartości, jak: odpowiedzialne i bezinteresowne wspieranie społeczeństwa oraz szacunek dla państwa i symboli narodowych.
Mottem WOT są słowa „Zawsze gotowi, zawsze blisko”.
Służba w Wojskach Obrony Terytorialnej to:
możliwość wniesienia własnego, obywatelskiego wkładu w system bezpieczeństwa Polski,
służba w młodym i opartym na podobnych wartościach zespole,
służba w pobliżu miejsca zamieszkania,
udział w dynamicznych ćwiczeniach oraz możliwość wykorzystania najwyższej klasy sprzętu,
atrakcyjne formy finansowania aktywności lub stałej służby w ramach OT.
Możesz zostać Żołnierzem TSW jeśli:
posiadasz obywatelstwo polskie
jesteś pełnoletni
jesteś zdrowy fizycznie i psychicznie by pełnić służbę wojskową
jesteś niekarany
nie pełnisz innego rodzaju służby wojskowej oraz nie posiadasz przydziału kryzysowego.
Sprawdź więcej na www.terytorialsi.wp.mil.pl ! Lub skontaktuj się z rekruterem!