We wtorek 14 listopada mieszkańcy Starego Żabna mieli okazję do bezpośredniego dialogu z przedstawicielami Zarządu Dróg Wojewódzkich – inwestora odpowiedzialnego za budowę III etapu Południowej Obwodnicy oraz wykonawcy, firmy Budimex. W spotkaniu wzięli udział radni miejscy Jan Hanusz i Grażyna Graszka, a także radny powiatowy Andrzej Dela oraz prezydent Jacek Milewski. Dodatkowo, w dyskusji wzięła udział Beata Janicka–Feszyk, pracownik z Wydziału Dróg Miejskich. Inicjatywa spotkania wyszła od samych mieszkańców, którzy zgłosili swoje obawy i pytania dotyczące trwającej budowy III etapu południowej obwodnicy Nowej Soli.
Głównym tematem rozmowy było omówienie bieżących spraw związanych z trwającą budową południowej obwodnicy, ze szczególnym uwzględnieniem utrudnień, jakie niosą ze sobą prace budowlane. Mieszkańcy mieli okazję wyrazić swoje obawy, przedstawiając pytania dotyczące dalszej realizacji oraz kwestie związane z poprawą komunikacji w trakcie prac.
Przedstawiciele inwestora starali się rzetelnie przedstawić aktualny stan prac, a także przedstawić plany związane z kolejnymi etapami inwestycji. Odpowiedzieli również na liczne pytania i wątpliwości zgłoszone przez mieszkańców, co przyczyniło się do zwiększenia przejrzystości i zrozumienia procesu budowy.
Prezydent Nowej Soli, Jacek Milewski, wyraził wdzięczność za udział w spotkaniu oraz podkreślił istotę takich dialogów, które pozwalają na lepsze zrozumienie potrzeb mieszkańców i wyjście im na przeciw. Bezpośrednia rozmowa z mieszkańcami pozwala na szybsze rozwiązanie problemów i skuteczniejsze działania – dodaje prezydent.