W związku z przygotowaniem Strategii Rozwoju Miasta Nowa Sól na lata 2022-2030, zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety. Ankieta jest anonimowa. Dziękujemy Państwu za udział w zbieraniu danych, Państwa opinia i uwagi pomogą zaplanować działania, niezbędne do rozwoju naszego Miasta!

Informacja o ankiecie:

Wypełnij ankietę