logo miasta oraz napis strategia rozwoju miasta

Szanowni Mieszkańcy Nowej Soli!
Dziękujemy Wam za dotychczasowy udział w procesie tworzenia dokumentu, jakim jest Strategia Rozwoju Miasta Nowa Sól na lata 2022 – 2030. Wypełnione ankiety, które zwrotnie od Was otrzymaliśmy w liczbie 518 pozwoliły realnie spojrzeć na problemy miasta i wizję jego rozwoju zgodnie z Waszymi potrzebami. W powołanym Zespole ds. opracowania Strategii Rozwoju Miasta Nowej Soli na lata 2022-2030 pracowaliśmy nad diagnozą do tego dokumentu, a na trzech warsztatach zastanawialiśmy się nad wizją i misją Miasta do 2030 roku. Wynikiem tych prac są zdefiniowane cele operacyjne i kierunki działań strategicznych.
Przyszedł czas na kolejny etap!
Oddajemy w Wasze ręce projekt dokumentu i gorąco zachęcamy do włączenia się w dyskusję nad nim! Dlatego też, działając zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2022 r. 1079 ze zm.) oraz uchwałą nr XLVI/417/21 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 października 2021r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Nowa Sól na lata 2022-2030,
Ogłaszamy konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Miasta Nowa Sól na lata 2022-2030!
Zapraszamy mieszkańców Miasta Nowej Soli, sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu do zapoznania się z projektem dokumentu Strategii Rozwoju Miasta Nowa Sól na lata 2022-2030.
Czekamy na Wasze opinie, uwagi, propozycje zmian zapisów wraz z uzasadnieniem, które można zgłaszać na Formularzu zgłaszania uwag w terminie od 2 września do 6 października 2022 r. lub podczas spotkania konsultacyjnego dnia 15 września br. Prosimy aby wypełniony formularz zgłaszania uwag / opinii / propozycji: przesłać na adres – Urząd Miejski w Nowej Soli, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól (o terminie decyduje data wpływu formularza do Urzędu) lub złożyć osobiście w tutejszym Urzędzie lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: konsultacje@nowasol.pl.
Czekamy na Was na spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się 15 września 2022r., o godzinie 16:00, w małej sali Nowosolskiego Domu Kultury przy ul. M. J. Piłsudskiego 49.
Ze względów organizacyjnych prosimy o telefoniczne potwierdzenie przybycia na konsultacje do dnia 13 września br. pod numerem telefonu (68) 459 03 63 lub elektronicznie wysyłając e-mail pod adres: konsultacje@nowasol.pl.
UWAGA!
Dla pierwszych 30 osób, które aktywnie i konstruktywnie włączą się w dyskusję, wypełniając i dostarczając Formularz zgłaszania uwag, czeka rejs Statkiem Laguna 30 września br. Warto podjąć się tego zadania! Będzie nam miło gościć Państwa na pokładzie!