tablica informacyjna pod nazwą strategia rozwoju ponadlokalnego zielonogórsko-nowosolskiego obszaru funkcjonalnego na lata 2021-2030, po lewej stronie trzy zielone kwadraty

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 otrzymała pozytywną opinię Zarządu Województwa Lubuskiego, zgodnie z uchwałą nr 4/69/24 ZWL oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Uprawnione podmioty po przeprowadzonej analizie stwierdziły, że Strategia ZNOF spełnia wymogi i kryteria, które dają możliwości finansowania projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 oraz programów krajowych w perspektywie finansowej 2021-2027.

Uchwała ZWL w sprawie zatwierdzenia strategii

Opinia MFiPR dla Strategii Rozwoju ZNOF

Załącznik do opinii MFiPR – Karta Zgodności

Strategoa ZNOF