15 grudnia miała miejsce uroczystość ogłoszenia wyników III Rankingu Gmin Województwa Lubuskiego 2023. Inicjatywa, przygotowana przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze we współpracy z Urzędem Statystycznym w Zielonej Górze, cieszy się coraz większym zainteresowaniem jako istotne narzędzie oceny rozwoju społeczno-gospodarczego gmin w regionie.
Nowa Sól odnotowała imponujący sukces w tegorocznym rankingu. Zdobywając IV miejsce w ogólnej klasyfikacji spośród 80 sklasyfikowanych miast i gmin województwa lubuskiego, Nowa Sól zanotowała awans z VII miejsca w poprzedniej edycji rankingu. To rezultat skutecznej pracy samorządu i zaangażowania lokalnej społeczności.
Jacek Milewski, prezydent Nowej Soli, podczas uroczystości wręczenia wyróżnień podkreślił, że sukces Nowej Soli to efekt wspólnej gry drużynowej. Wartościowe miejsca w rankingu są dowodem na skuteczną realizację zadań własnych oraz efektywne wykorzystanie potencjału rozwojowego. Prezydent Milewski podziękował wszystkim mieszkańcom, radnym i pracownikom za ich zaangażowanie, podkreślając, że to ich wspólny sukces.
Ranking Gmin Województwa Lubuskiego 2023 opiera się na analizie 16 syntetycznych wskaźników, obejmujących różne obszary życia wspólnot lokalnych. Wśród ocenianych kategorii znajdują się m.in. samorządowa działalność, rozwój społeczno-gospodarczy oraz jakość życia. Czołówkę rankingu stanowią gminy, które efektywnie realizują swoje zadania i wykorzystują dostępne potencjały.
Nowa Sól zyskała również uznanie w kategoriach specjalnych, zajmując I miejsce w kategorii Lider Powiatu Nowosolskiego oraz III miejsce w kategorii Gminy Miejskie. To potwierdzenie nie tylko ogólnego liderowania w regionie, ale także wyróżnienie Nowej Soli jako gminy miejskiej o najwyższej skuteczności działania.
Ranking Gmin Województwa Lubuskiego to inicjatywa mająca na celu wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego oraz stosowaniem najlepszych praktyk. Przeprowadzane analizy statystyczne stanowią istotną podstawę do dyskusji nad lokalnym zarządzaniem i strategicznymi kierunkami rozwoju regionu. Regionalność rankingu umożliwia wyróżnienie liderów zarówno w skali województwa, jak i powiatu, co przyczynia się do integracji regionu na poziomie samorządowym i obywatelskim.