W piątek 27 sierpnia nowosolska Straż Miejska obchodzi swoje święto. Z tej okazji prezydent Jacek Milewski awansował strażników na wyższe stanowisko.

Starszy specjalista Marek Matczak awansował na stanowisko: inspektor
Starszy specjalista Artur Miler awansował na stanowisko: inspektor
Strażnik Patrycja Jędrzejewska awansowała na stanowisko: starszy strażnik
Strażnik Justyna Skowron awansowała na stanowisko: strażnik.
Prezydent na wniosek komendanta Dariusza Rączkowskiego nagrodził także strażników: Justynę Skowron, Patrycję Jędrzejewską, Tomasza Ruszczaka, Dariusza Niczyporowskiego oraz inspektorów płatnej strefy parkowania: Piotra Bindera oraz Bartłomieja Wierzbickiego

Straż Miejska w Nowej Soli istnieje od 1 sierpnia 1992. Każdego roku podejmuje około 5 tysięcy interwencji, z czego około 1600 zgłaszają mieszkańcy. Do najczęstszych można zaliczyć te z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości, wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej, zaśmiecania miejsc publicznych, niewłaściwemu parkowaniu czy czystości i porządku w gminie.
Prezydent Milewski podziękował strażnikom miejskim za trud i codzienną pracę. Podkreślił znaczenie Straży Miejskiej w Nowej Soli w utrzymaniu porządku w mieście.