Obchodzimy ważne wydarzenie – Święto Straży Miejskiej. To okazja do uhonorowania i docenienia pracy strażników miejskich, którzy nieustannie pracują na rzecz utrzymania porządku i zapewnienia bezpieczeństwa naszych mieszkańców.

Wśród ważnych momentów, które miały miejsce podczas tego święta, znalazły się nominacje na wyższe stanowiska w hierarchii Straży Miejskiej:
Justyna Skowron została awansowana na stanowisko Starszego Specjalisty,
Karolina Domańska zdobyła awans na stanowisko Starszego Strażnika,
Nagrody to kolejny ważny aspekt tego wyjątkowego dnia. Wyróżnienia przyznano za wyjątkowe zaangażowanie i wysiłek w utrzymaniu porządku i bezpieczeństwa w Nowej Soli. Wśród uhonorowanych znaleźli się:
Marek Matczak
Artur Miler
Justyna Skowron
Karolina Domańska
To strażnicy, którzy swoją codzienną pracą przyczyniają się do lepszego funkcjonowania Nowej Soli, a ich praca jest bezcenna.
Podczas uroczystości, Prezydent Nowej Soli, Jacek Milewski, wyraził swoje serdeczne podziękowania dla komendanta straży Dariusza Rączkowskiego oraz strażników miejskich za ich trud i nieustanne zaangażowanie. Podkreślił również znaczenie Straży Miejskiej w utrzymaniu porządku i bezpieczeństwa w naszym mieście.
Nie można zapominać, że Straż Miejska w Nowej Soli istnieje od 1 sierpnia 1992 roku i od tego czasu podjęła około 5 tysięcy interwencji rocznie, z czego około 1600 zgłaszają mieszkańcy. Ich codzienna praca obejmuje obszar od egzekwowania przepisów dotyczących wychowania w trzeźwości po zwalczanie wykroczeń przeciwko obyczajności publicznej, zaśmiecania miejsc publicznych, kontrolowanie parkowania oraz dbanie o czystość i porządek w gminie.
Święto Straży Miejskiej w Nowej Soli to czas na docenienie tych, którzy pracują w cieniu, ale zapewniają nam spokój i bezpieczeństwo na co dzień. To również okazja do podkreślenia, że nasze miasto może liczyć na ich profesjonalizm i zaangażowanie w każdej sytuacji. Dziękujemy Straży Miejskiej w Nowej Soli za waszą codzienną służbę i życzymy dalszych sukcesów!