W czwartek 6 maja na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie została opublikowana decyzja nr WR.RZT.70.45.2021 z 16 kwietnia 2021 r. zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków opracowaną przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej Soli.

Nowa taryfa wejdzie w życie 14 maja 2021 r. i będzie obowiązywała przez 3 lata.

Przyjęte w niej ceny za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki pozostaną w całym okresie na nie zmienionym poziomie.

Jedyną istotną różnicą jest zmiana grup taryfowych dla odbiorców usług, którzy do tej pory byli kwalifikowani jako zużywający wodę dla celów farmaceutyczno-spożywczych. Obecnie, zgodnie z interpretacją Regulatora, zostali zaliczeni do grup taryfowych odbiorców usług pobierających wodę przeznaczoną do pozostałych celów, innych niż na potrzeby spożycia przez ludzi.

Szczegóły dotyczące zatwierdzonej taryfy znajdują się w zakładce INFORMACJE DLA KLIENTÓW/CENNIK USŁUG, w Biurze obsługi klienta przy ul. Konstruktorów 2 w Nowej Soli oraz na BIP.