Mieszkańcy zainteresowani usunięciem pokryć dachowych z eternitu ujęci w inwentaryzacji materiałów azbestowych sporządzonej dla Gminy Nowa Sól – Miasto w terminie do 30 marca bieżącego roku mogą składać wnioski na adres: Urząd Miejski Nowa Sól, ul. M.J. Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól.
Wnioski będą rozpatrywane pod względem merytorycznym oraz formalnym. Dlatego złożony dokument powinien być kompletny. Gmina pokryje koszty:

 • demontażu pokrycia dachowego lub elewacji zawierających azbest,
 • transportu odpadów niebezpiecznych z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania,
 • unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Nowa Sól – Miasto.
  Środki na zakupu i montaż nowych materiałów budowlanych (np. pokryć dachowych) zabezpieczyć musi sobie właściciel nieruchomości.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 68 452 60 00
  Wnioski można pobrać ze strony internetowej urzędu
  https://nowasol.pl/urzad-miejski/druki-do-pobrania