komunikat

Wszyscy mieszkańcy zainteresowani usunięciem pokryć dachowych z eternitu (ujęci w inwentaryzacji materiałów azbestowych sporządzonej dla Gminy Nowa Sól – Miasto) mogą do 30 marca tego roku składać wnioski na adres: Urząd Miejski Nowa Sól, ul. M.J. Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól. Wnioski będą rozpatrywane pod względem merytorycznym oraz formalnym. Dlatego złożony dokument powinien być kompletny.
Gmina pokryje koszty:
demontażu pokrycia dachowego lub elewacji zawierających azbest,
transportu odpadów niebezpiecznych z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania,
unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Nowa Sól – Miasto.
Środki na zakupu i montaż nowych materiałów budowlanych ( np. pokryć dachowych ) zabezpieczyć musi sobie właściciel nieruchomości.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 68 459 03 39
Wnioski można pobrać ze strony internetowej urzędu
https://nowasol.pl/urzad-miejski/druki-do-pobrania