W Nowej Soli zakończono realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowa Sól- Miasto – edycja 2021”. Projekt miał na celu wsparcie finansowe właścicieli nieruchomości, na których terenie zlokalizowane są budynki zabudowane materiałami zawierającymi azbest, zgodnie z założeniami „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Sól – Miasto na lata 2015-2032.”
Celem zadania było usunięcie jak największej ilości szkodliwych wyrobów zawierających azbest. W wyniku realizacji zadania przekazano do unieszkodliwienia 23,58 Mg odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Łączny koszt zadania wyniósł 18.169,05 zł. Dotację na realizację zadania Gmina otrzymała Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Środki na dotację pochodzą w 60 % z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie tj. 6.932,52 zł oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze tj. 4.621,68 zł, co stanowi łącznie kwotę 11.554,20 zł.