na pierwszym planie ogród sztuk miejskiej biblioteki publicznej, za nim budynek biblioteki. jest lato, świeci słońce. obok placówki znajduje się budynek biblioteki dla dzieci bibluś

W lipcu i sierpniu wszystkie agendy Biblioteki (Biblioteka Główna, Oddział dla Dzieci i Filia) będą otwarte od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00. W tym czasie będzie też czynny parking. W soboty Biblioteka będzie zamknięta. Przypominamy, że nadal obowiązują obostrzenia pandemiczne zgodnie z bieżącymi wytycznymi.