W związku z licznymi pytaniami mieszkańców o możliwość składania wniosków o dotację do węgla, informujemy, że Ustawa o dodatku węglowym nie zakończyła jeszcze procesu legislacyjnego.
Jeżeli wyżej wymieniona ustawa wejdzie w życie, Urząd Miejski niezwłocznie powiadomi mieszkańców poprzez stronę internetową o rozpoczęciu naboru wniosków.
Proces legislacyjny śledzić można na rządowej stronie www.sejm.gov.pl.