Na zdjęciu widać odcinek ulicy od skrzyżowania Kossaka i Rydla aż do ulicy Wojska Polskiego. Po prawej stronie widoczny jest znak zakaz wjazdu. W dali po lewej stronie stoi zaparkowany samochód


Na ulicy Matejki na odcinku od skrzyżowania z Wojska Polskiego do skrzyżowania z ulicą Kossaka zostaje zmieniona stała organizacja ruchu – odcinek ten stał się drogą jednokierunkową dla ruchu pojazdów. Zmiana ta nie dotyczy ruchu rowerowego. Prosimy o stosowanie się do znaków.