znak uwaga, wykrzyknik

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Soli informuje, że nasi mieszkańcy otrzymują telefony o rzekomej kontroli jakości wody w mieszkaniach (użytkownicy dostali informacje, że mają napełnić szklankę wodą i oczekiwać na kontrole w wyznaczonym dniu). Informujemy, że MZGK nie prowadzi ani nie planuje poboru próbek wody do badań u Odbiorcy w ich domach. MZGK posiada stałe punkty kontroli jakości wody na sieci wodociągowej uzgodnione z Sanepidem w Nowej Soli i wyłącznie w tych punktach prowadzony jest monitoring jakości wody dostarczanej do klientów. Prosimy Mieszkańców o czujność i zachowanie ostrożności.