uwaga

Sprzedaż ptactwa bez zgody Gminy Nowa Sól Miasto jest zabroniona w miejscu do tego nieprzystosowanym i podlega karze grzywny.

Informujemy mieszkańców miasta, iż obrót zwierzętami jest działalnością nadzorowaną, spełniającą wymagania weterynaryjne określone dla danego rodzaju i zakresu działalności.