W pasie drogowym ulicy Dolnośląskiej posadzono 60 szt. drzew z gatunku klon jesionolistny oraz 150 szt. drzew z gatunku grusza drobnoowocowa. Natomiast w pasie drogowym ulicy Śląskiej posadzono 150 szt. drzew z gatunku lipa drobnolistna oraz 60 szt. drzew z gatunku śliwa wiśniowa. Cała inwestycja to koszt 200 tysięcy złotych i pochodzi z budżetu Miasta Nowa Sól.