W starostwie powiatowym odbyło się dziś posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z udziałem zaproszonych gości. Tematem spotkania była sytuacja na rzece Odrze.
Przy wspólnym stole usiedli przedstawiciele służb: Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, Straży Rybackiej, Powiatowej Straży Pożarnej, Ligi Obrony Kraju,, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Komendy Powiatowej Policji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich, Nadleśnictwa Nowa Sól, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowej Soli oraz przedstawiciele nadodrzańskich samorządów powiatu nowosolskiego.
Straż Rybacka poinformowała o regularnych patrolach Odry na całym powiatowym odcinku. Do tej pory zebrano łącznie około 50 kilogramów martwych ryb. Szczątki przekazano do badań powiatowemu lekarzowi weterynarii. Lekarze weterynarii czekają na wyniki tych badań. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe patrolując Odrę ostrzega mieszkańców przed kontaktem z wodą i jakimkolwiek używaniem jej do celów gospodarczych. Wspólnie ze strażą rybacką, przedstawicielami PZW i Ligą Obrony Kraju apelują o nie zbliżanie się do rzeki.
Dyrektor Sanepidu poinformowała o ciągłym monitoringu siedmiu stacji uzdatniania wody skąd są pobierane próbki do badania – nie wykryto nieprawidłowości. Dodatkowo po konsultacji z sołtysami nadodrzańskich wsi zostały pobrane próbki ze wskazanych prywatnych studni znajdujących się w pobliżu Odry – próbki zostały przekazane do badań. Jednocześnie Sanepid jest w kontakcie z lekarzami nowosolskiego szpitala na wypadek ewentualnych zgłoszeń wskazujących na zatrucie.
Państwowa Straż Pożarna zapewnia, że stale patroluje wody Odry i jest w ciągłej gotowości do działania wspólnie z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych. Ponadto pracownicy Nadleśnictwa Nowa Sól patrolują brzeg Odry pod kątem padłej zwierzyny i ptactwa. Do tej pory nie zauważono takich przypadków.
Służby zapewniają o stałych dyżurach na rzece Odrze i ciągłym monitorowaniu oraz gotowości do podjęcia szerszych działań w chwili zaistnienia takiej konieczności. W każdej chwili wszystkie służby i organizacje społeczne są odpowiednio wyposażone i gotowe do podjęcia interwencji.

komunikat Starostwa Powiatowego w Nowej Soli