Przy białym stole siedzą kobiety i mężczyźno.

W dniu 19 kwietnia br. w siedzibie Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Soli odbyły się Warsztaty Strategiczne będące podsumowaniem spacerów badawczych przeprowadzonych przez studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz członków grupy roboczej do spraw partycypacji społecznej (konsultacji społecznych) pod okiem prof. Mariusza Kwiatkowskiego oraz dr Doroty Bazuń.

Warsztaty zostały podzielona na trzy części:

 I. CAS w przestrzeni lokalnej – na której uczestnicy, podzielili się swoimi spostrzeżeniami oraz wnioskami z przeprowadzonych spacerów.

II. Społeczna Misja CAS-u – polegająca na określeniu roli oraz obszarów zaangażowaniu Centrum Aktywności Społecznej w zakresie diagnozy Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Nowa Sól oraz realizacji celów strategicznych.

III. Perspektywy CAS-u – mająca na celu określenie obszarów zaangażowania oraz aktywności CAS w zakresie inicjowania aktywności społecznej. Praca warsztatowa ukierunkowana została na udzielenie odpowiedzi na pytania: co dalej?, co jeszcze?

Dziękujemy wszystkim uczestnikom: wiceprezydent Miasta Nowa Sól, mieszkańcom, studentom, przedstawicielom nowosolskich NGO, przedstawicielom Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nowej Soli oraz prowadzącym za udział w spotkaniu i dużą aktywność.

Warsztaty zorganizowane zostały w ramach projektu „Nowa Sól na społecznej fali” realizowanego przez Gminę Nowa Sól – Miasto wspólnie z Fundacją na rzecz Collegium Polonicum. Projekt finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

#AktywniObywateleGranty

Fot. Konrad Gramont