nowa droga na południe

Zakończyliśmy już ważną miejską inwestycję, to tzw. droga na południe, łącząca południową strefę przemysłową z ulicą Żabią. Była ona realizowana w ramach zadania „Budowa drogi gminnej wraz z budową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i elektroenergetycznej wzdłuż projektowanej drogi do terenów inwestycyjnych w południowej części Nowej Soli” dla której udało nam się pozyskać dofinansowanie w ramach rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) oraz ze środków unijnych z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (LRPO).

Dofinansowanie droga FDS 3 901 019,00 zł
Kanalizacja wod.kan. RPO 884 553,00 zł
Wkład własny:5 037 796,76 zł

Długość: 0,9 km
Szerokość: 7 m
Chodniki: 1,5 m szerokości z dwukierunkową ścieżką rowerową
Nowe oświetlenie – 35 słupów oświetleniowych