W czwartek 11 lipca gościliśmy pana Tomasza Winieckiego, nowego Prezesa Stowarzyszenia Lubuskie Trójmiasto. Spotkanie odbyło się z udziałem pani prezydent Beaty Kulczyckiej oraz wiceprezydenta Dariusza Gusty. Głównym tematem rozmów była przyszłość Lubuskiego Trójmiasta oraz planowane działania mające na celu rozwój regionu.

Pan Winiecki przedstawił ambitną wizję rozwoju Lubuskiego Trójmiasta, kładąc nacisk na pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej. Jednym z priorytetowych tematów była szybka kolej aglomeracyjna SKALT. Projekt ten ma na celu poprawę komunikacji między miastami Lubuskiego Trójmiasta, co w znaczący sposób wpłynie na mobilność mieszkańców oraz rozwój gospodarczy regionu. Prezes Winiecki podkreślił, że realizacja tego projektu jest kluczowa dla zrównoważonego rozwoju i integracji obszaru Trójmiasta.

Równie ważne były rozmowy na temat projektów edukacyjnych. Pan Winiecki oraz władze miasta zgodzili się co do konieczności inwestowania w edukację, która jest fundamentem przyszłego rozwoju regionu.