W Polsce żyje aż 470 gatunków owadów należących do rodziny pszczołowatych. Niestety aż 222 z nich są zagrożone wyginięciem! Pszczołom brakuje miejsc, gdzie mogłyby bezpiecznie żyć, zdobywać pokarm oraz rozmnażać się. Spróbujmy to zmienić! „Wspólnie dla pszczół” to kampania edukacyjno-informacyjna, którą zainicjował Powiat Nowosolski we współpracy z Urzędem Miejskim w Nowej Soli oraz Nadleśnictwem Nowa Sól.
Jest ona nastawiona na aktywizację mieszkańców regionu do wspólnych działań na rzecz poprawy warunków życia pszczół. Jej celem jest także skoordynowanie działań instytucji i podmiotów działających na rzecz wsparcia pszczelarstwa w regionie. Jest to kampania społeczna promująca ekologię i bioróżnorodność. Kampania połączona jest z zakładaniem kwietnych rabat, piknikiem ekologicznym promującym pszczelarstwo połączonym z warsztatami budowy hoteli dla zapylaczy; w których udział wezmą mieszkańcy miasta i powiatu, edukacją ekologiczną dla najstarszych grup przedszkolnych oraz szkół ponadpodstawowych, różnego rodzaju konkursami i kampaniami promującymi projekt.
Celem kampanii jest również poszerzanie wiedzy na temat znaczenia owadów zapylających w ekosystemie oraz stworzenie przyjaznej przestrzeni wokół placówek. Wiele instytucji publicznych (szkoły, przedszkola, biblioteki itp.) otrzyma domki dla owadów.
Akcja ma celu poszerzenie wiedzy młodego pokolenia na temat ochrony środowiska, w tym owadów zapylających, promowania pszczelarstwa jako jednej z form tradycyjnego rolnictwa oraz utrwalenia dobrych praktyk pro-ekologicznych.
W kampanię zaangażowało się wiele lokalnych podmiotów. Są to:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Nowej Soli
Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Nowej Soli
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Centrum Aktywności Społecznej
Rejonowe Koło Pszczelarzy Nowa Sól
Miodowy Spichlerz Kolsko
Koordynatorami kampanii są Starostwo Powiatu Nowosolskiego, Urząd Miejski w Nowej Soli oraz Nadleśnictwo Nowa Sól.
Główne cele kampanii:
stworzenie dwóch łąk kwietnych (powiatowa: teren CKZiU Elektryk, miejska: Park Fizyki). Wysianie na nich przeszło 20 różnorodnych, miododajnych kwiatów takich jak: mak polny, stokrotka olbrzymia, chaber pospolity, kocimiętka niebieska, smagliczka niska, trawa.
Nasiona są tak zróżnicowane, że okres kwitnienia jest różny. Łąka kwietna będzie kwitła przez kilka miesięcy w zależności od naturalnego wzrostu roślin.
przygotowanie 150 hoteli dla owadów zapylających i przekazanie ich do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie Nowej Soli, szkół podstawowych, bibliotek, ochotniczych straży pożarnej i innych jednostek.
akcja edukacyjna w przedszkolach
warsztaty z bartnictwa dla szkół średnich
konkurs plastyczny dla przedszkoli (tematyka: cykl rozwoju pszczół, życie w ulu, rośliny miododajne)
piknik ekologiczny „Hotele dla owadów”. Większość pszczół żyje samotnie, a nie w ulach. Część z nich chętnie korzysta ze specjalnie przygotowanych domków – zbuduj go z nami i zabierz do swojego ogrodu!
warsztaty pszczelarskie, które skierowane są zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Scenariusz warsztatów dostosowany jest do wieku uczestników
Pszczoły są ważne! Czy wiesz, że 100 gatunków roślin to 90% pożywienia na świecie, a 71% tych roślin zapylają pszczoły?