Urząd Miejski Nowa Sól informuje, że w związku ze zmianą organizacji ruchu w rejonie cmentarza komunalnego przy ul. Wandy w Nowej Soli wprowadzonej na okres święta Wszystkich Świętych, w dniach od 30 października do 2 listopada br. wyłączone z obsługi będą przystanki komunikacyjne położone przy ul. Witosa, Wandy, Wyspiańskiego i Brzozowej. Autobusy komunikacji miejskiej linii nr 2 korzystać będą w tym czasie z przystanków położonych przy ul. Piłsudskiego (przy Urzędzie Miejskim).
Także w przypadku cmentarza komunalnego w Otyniu, na okres święta Wszystkich Świętych, wyłączony zostanie z obsługi przystanek komunikacyjny znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie bramy wjazdowej na cmentarz. Autobusy linii nr 1 i 3 będą dojeżdżały i odjeżdżały z przystanku położonego przy ul. Kościuszki w Otyniu.
Ponadto informujemy, że w dniu 1 listopada dojazd na cmentarz komunalny w Otyniu oraz powrót do miasta możliwy będzie autobusami linii nr 1 i 3 – wg obowiązującego rozkładu jazdy (tak, jak w dni świąteczne). Dodatkowo w ramach linii nr 1 wszystkie kursy, które na co dzień kończą się w Modrzycy, będą wydłużone w kierunku cmentarza. W przypadku linii komunikacyjnej nr 3 dojazd na cmentarz komunalny w Otyniu możliwy będzie kursami rozpoczynającymi się na przystanku przy ul. Chałubińskiego (szpital) o godz.: 8:50, 10:30, 11:55, 13:15, 15:20, 17:20.

Tymczasowa zmiana organizacji ruchu w Nowej Soli na okres Wszystkich Świętych

Zbliża się okres Wszystkich Świętych, czas zadumy i pamięci o naszych bliskich zmarłych. W związku ze wzmożonym ruchem samochodowym w tym czasie, od wtorku 31 października do czwartku 2 listopada, zostaje wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu, mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa i płynności ruchu w okolicach cmentarza komunalnego przy ulicy Wandy w Nowej Soli..
Główną zmianą jest całkowite zamknięcie ulicy Wandy na odcinku od skrzyżowania z ulicą Harcerską do skrzyżowania z ul. Wyspiańskiego. Aby uniknąć wjazdu na ten zamknięty odcinek drogi, na ulicy Siennej (od ul. Wandy) zostanie wprowadzony zakaz wjazdu. Jednak pojazdy zaopatrzenia, które są znane funkcjonariuszom Policji, będą mogły wjechać na ten odcinek drogi, aby zapewnić potrzebne dostawy.
Warto zaznaczyć, że ulice położone na południu względem ul. Dąbrowskiego będą pełnić rolę ulic dojazdowych, natomiast te na północy staną się ulicami wyjazdowymi. Większość dróg będzie funkcjonować jako jednokierunkowe, co pozwoli na płynniejszy ruch pojazdów i stworzy dodatkowe miejsca umożliwiające pozostawienie pojazdu w okolicach cmentarza.
Dla ułatwienia ruchu w okolicach cmentarza zostawiamy ul. Witosa jako drogę dwukierunkową, a odcinek drogi ul. Dąbrowskiego od ronda do skrzyżowania z ul. Drzymały pozostaje również drogą dwukierunkową. Ponadto, wprowadzimy ruch jednokierunkowy na ulicy Wodnej, Działkowej i Ceglanej, aby usprawnić dojazd do cmentarza od strony cmentarza w Otyniu.
W dniu 1 listopada w godzinach od 12 do 17 zostaną wyłączone światła na skrzyżowaniu ul. Witosa i ul. Piłsudskiego oraz na skrzyżowaniu ul. Zjednoczenia i Placu Wyzwolenia. W tych najbardziej wymagających momentach ruchem będą kierować funkcjonariusze KPP w Nowej Soli, co przyczyni się do bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu.
Dla zapewnienia bezpiecznego pozostawienia pojazdów w okolicach cmentarza, wskazujemy następujące parkingi: parking przy ul. Fabrycznej, parking przy ul. Żwirki i Wigury oraz parking przy Al. Wolności (Park Krasnala).
Na ulicach o ruchu jednokierunkowym po lewej stronie drogi zostanie dopuszczone parkowanie pojazdów równolegle do kierunku jazdy, co ułatwi znalezienie miejsca parkingowego.
W dniu 1 listopada w obrębie cmentarza komunalnego, służbę pełnić będą patrole Policji i Straży Miejskiej, które dodatkowo będą kierować ruchem, aby zapewnić płynność ruchu pojazdów i pieszych. Ich obecność wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo wszystkich odwiedzających cmentarz.
Mamy nadzieję, że te tymczasowe zmiany organizacji ruchu pomogą w dostojnym upamiętnieniu naszych bliskich z okazji Wszystkich Świętych, a także zapewnią bezpieczeństwo i porządek w okolicach cmentarza komunalnego w Nowej Soli. Prosimy wszystkich kierowców o cierpliwość i przestrzeganie nowych zasad ruchu drogowego, aby uniknąć niepotrzebnych utrudnień.