Tymczasowa organizacja ruchu w okresie Wszystkich Świętych, obowiązywać będzie od 31 października od godziny 15.00 do 2 listopada do godziny 12.00 w rejonie cmentarza komunalnego w Nowej Soli przy ulicy Wandy.
nastąpi całkowite zamknięcie ulicy Wandy na odcinku od skrzyżowania z ulicą Harcerską do skrzyżowania z ul. Wyspiańskiego. W celu uniknięcia wjazdu na w/w zamknięty odcinek drogi na ulicy Siennej (od ul. Wandy) zostanie wprowadzony zakaz wjazdu.
ulice położone w części południowej od ul. Dąbrowskiego będą ulicami dojazdowymi do cmentarza, a ulice położone w części północnej względem ul. Dąbrowskiego będą ulicami wyjazdowymi.
większość dróg będzie drogami jednokierunkowymi z możliwością zatrzymywania się po jednej stronie drogi. Dzięki temu ruch pojazdów będzie odbywać się płynnie, a w okolicach cmentarza powstaną miejsca umożliwiające pozostawienie pojazdu.
w celu odciążenia skrzyżowania z ruchem okrężnym przy ul. Dąbrowskiego pozostawia się ul. Witosa jako drogę dwukierunkową.
odcinek drogi ul. Dąbrowskiego od ronda do skrzyżowania z ul. Drzymały pozostanie drogą dwukierunkową. Dodatkowo dla usprawnienia dojazdu do cmentarza od strony dzielnicy Pleszówek ruch jednokierunkowy zostanie wprowadzony na ulicy Wodnej, Działkowej i Ceglanej.
dodatkowo celem poprawy płynności ruchu w mieście zostaną wyłączone świtała na skrzyżowaniu ul. Witosa i ul. Piłsudskiego oraz na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i Kościuszki a ruchem, w najbardziej wymagających tego momentach, będą kierować funkcjonariusze KPP Nowa Sól.
jako parkingi, które mają zapewnić bezpieczne pozostawienie pojazdu w okolicach cmentarza wskazuje się: parking przy ul. Fabrycznej, parking przy ul. Żwirki i Wigury oraz parking przy ul. Al. Wolności (Park Krasnala).
na ulicach o ruchu jednokierunkowych po lewej stronie drogi zostanie dopuszczone parkowanie pojazdów równolegle do kierunku jazdy.
W obrębie cmentarza komunalnego w dniu 1 listopada będą pełniły służbę patrole Policji i Straży Miejskiej, które będą dodatkowo kierowały ruchem dla zapewnienia płynności ruchu pojazdów i pieszych.