ankieta

Miasto przystąpiło do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) na lata 2023 -2030.
GPR jest kontynuacją i jednocześnie rozwinięciem założeń i działań ujętych w poprzednich programach rewitalizacji, na podstawie których przeprowadzono wiele projektów rewitalizacyjnych w naszym mieście.
Rewitalizacja to złożony proces przemian przestrzennych, technicznych, ekonomicznych i przede wszystkim społecznych, który poprzez długotrwałe i wzajemnie powiązane działania prowadzi do wyprowadzenia obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego.
Rewitalizacja prowadzi do poprawy jakości życia na obszarach zdegradowanych, pobudzenia rozwoju społeczno-gospodarczego, przeciwdziała zjawiskom kryzysowym w lokalnej społeczności, gospodarce, przestrzeni i środowisku.
Obecnie jesteśmy na etapie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Nowa Sól.
Konsultacje przeprowadzone będą od 28 lutego 2023 roku do 31 marca 2023 roku w formie:

Zbierania uwag w postaci wypełnionego papierowego lub elektronicznego formularza uwag.
Formularz do pobrania
Wypełnienia ankiety dostępnej w:
formie on-line pod adresem https://forms.office.com/e/aDm4LnfmjV
formie papierowej w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Nowej Soli
Spotkania konsultacyjnego, na którym zostanie omówiona metodyka wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Nowa Sól.