Zapraszamy do zapisów na zajęcia Trening Oswajania Nieśmiałości przeznaczony dla dzieci w wieku 10 – 12 lat. Termin zajęć: od 8 marca 2023r. do 21 czerwca 2023r. w każdą środę
Czas: w godzinach 17.00 – 19.00
Forma: stacjonarne – cykl 15-stu zajęć dwugodzinnych
Miejsce: sala Punkt Konsultacyjny ul. Jaracza 1 w Nowej Soli
Organizator: Urząd Miejski w Nowej Soli
Ogólnym celem programu jest oswajanie nieśmiałości dzieci przez tworzenie im warunków do:
podejmowania aktywności społecznej;
rozwijania kompetencji społecznych;
kształtowania wyższej i bardziej adekwatnej samooceny;
kształtowania optymistycznego stylu wyjaśniania przyczyn zdarzeń.
Dodatkowym celem jest tworzenie warunków ułatwiających uczenie się (w których poczują się ważne, szanowane, bezpieczne i akceptowane).
W zajęciach może uczestniczyć maksymalnie dziesięcioro uczniów, składających się na jedną, stałą grupę dzieci obejmowanych pomocą w ramach „treningu oswajania nieśmiałości”.
Program opiera się na założeniu, że przyczyny nieśmiałości tkwią zazwyczaj w specyficznym
ukształtowaniu struktur poznawczych – niewłaściwych nawykach myślenia o sobie, innych czy zadaniach. Oswajanie nieśmiałości jest możliwe dzięki stworzeniu dzieciom nieśmiałym warunków umożliwiających nabywanie doświadczeń odmiennych od dotychczasowych, wprowadzenie korzystnych zmian w zakresie aktywności społecznej, kompetencji społecznych, poziomu i adekwatności samooceny oraz stylu wyjaśniania przyczyn zdarzeń.
Program jest prowadzony według scenariuszy opracowanych przez Małgorzatę Zabłocką, autorkę przebadanego pod względem skuteczności oddziaływań i rekomendowanego programu „Przezwyciężania nieśmiałości u dzieci”.
Zajęcia z dziećmi są poprzedzone spotkaniem dla rodziców w dniu 1 marca 2023r. od godziny 16.30. (szczegółowa godzinę prowadzący ustali indywidualnie z rodzicem).
Prowadzący:
Monika Bendyk – Wasilewska – psycholog, konsultant punktu konsultacyjnego dla dzieci i rodziców w zakresie rozwoju psychofizycznego dzieci i udzielania wsparcia emocjonalnego, terapeuta wspierający dzieci, realizator rekomendowanego programu „Przezwyciężania nieśmiałości u dzieci”.
Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 10 – 12 lat, która uczęszcza do szkoły podstawowej na terenie miasta Nowa Sól. Liczba miejsc ograniczona (do 10 osób). Formularz należy przesłać do 28 lutego 2023r.
Link do zapisów:
https://docs.google.com/forms/d/1YaOL456ucm5Oy_JyUaIMtRrwnpv-3fDZEnXjDgqguyE/edit
Każda osoba, która zgłosi swój udział w zajęciach dostanie automatyczne potwierdzenie wysłania formularza, jednak nie jest to gwarancją zakwalifikowania na zajęcia. Prowadzący poinformuje telefonicznie rodziców o zakwalifikowaniu dziecka na zajęcia.
Zajęcia dla dzieci są bezpłatne i całkowicie finansowane z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok.
W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu pod nr tel. 68/ 459 03 05.