Zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnych warsztatach, które są dedykowane dla rodziców dzieci w każdym wieku z terenu miasta Nowa Sól. Organizowanych jest 7 warsztatów i na każdy warsztat należy zapisać się osobno, co oznacza, że nie trzeba brać udziału we wszystkich warsztatach a jedynie w wybranych. Warsztaty prowadzone są w CAS – Centrum Aktywności Społecznej, ul. Kasprowicza 12 w Nowej Soli.
Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy:

https://docs.google.com/forms/d/16P1xpqRGOFkDyyl10SefIy1dcdzoSEsc6akUBDOZ8J8/edit
Wypełniając jeden formularz zapisujesz się na jeden warsztat, który odbywa się w miesiącu lipcu. Natomiast na warsztaty sierpniowe będzie osobny formularz w późniejszym terminie.
W przypadku jakiejkolwiek pomyłki prosimy o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie. meilowo na adres: profilaktyka@nowasol.pl lub telefonicznie 68/ 459 03 05.

13 lipca 2023r. w godzinach 16.00 – 19.00
Temat warsztatu: „EMOCJE W PRAKTYCE CODZIENNOŚCI” – MODUŁ I
Na tym warsztacie przyglądniemy się naszym emocjom i postaramy się wspólnie odpowiedzieć na pytania: Rozum czy emocje? Czym kierować się w życiu? Jak nie zabłądzić? Czym jest złość i dlaczego czasem się jej boimy? Oraz na kilka jeszcze innych ważnych pytań.
Warsztaty prowadzone są w aktywnej, przystępnej i poglądowej formule. Jest przestrzeń na pytania i dyskusję, a wiedza z zakresu poważnej psychologii tłumaczona jest na język codzienności.
Prowadząca: Agnieszka Domowicz- psychoterapeuta, pedagog, doradca rodzinny i trener Akademii Nauki
18 lipca 2023r. w godzinach 16.00 – 19.00
Temat warsztatu: „EMOCJE W PRAKTYCE CODZIENNOŚCI” – MODUŁ II
EMOCJE W PRAKTYCE CODZIENNOŚCI
czym tak naprawdę są emocje
jak je rozpoznawać i nazywać
jak nimi zarządzać
co to jest pozytywna energia złości i zarządzanie złością
jak sobie radzić z silnym napięciem i postępować racjonalnie

Prowadząca: Agnieszka Domowicz (patrz wyżej).
20 lipca 2023 r. w godz. 16.00 – 19.00
Temat warsztatu: „NIE TAKI KONFLIKT STRASZNY”
Jak świat światem, tak konflikty były, są i będą. One są nieodłączną i naturalną częścią życia, pojawiają się wszędzie tam, gdzie spotykają się żywi (!) ludzie z ich odmiennymi potrzebami, pragnieniami i oczekiwaniami.
Przyznajmy szczerze, że raczej ich nie lubimy, większość z nas wolałaby ich unikać, skutecznie wyeliminować z naszego życia, no w ostateczności je zwalczyć, ale do czego to prowadzi???
A gdyby tak zmienić myślenie i nastawienie, próbując zobaczyć w konflikcie szansę na jakąś lepszą jakość, możliwość wzbogacenia życia i pogłębienia relacji, to jakby to było? Pięknie?

  • Ale przecież to niemożliwe!
  • Możliwe, możliwe!
    Na warsztacie poprzyglądamy się temu zagadnieniu głębiej, zobaczymy:
  • jakie są możliwe podejścia do konfliktów,
  • jak w trudnej sytuacji szukać porozumienia,
  • czy kompromis to jedyne (dobre?) wyjście,
  • jak przeżyć konflikt, by się nie pozabijać, lecz by wzbogacić nasze relacje i zadbać o nasze wzajemne potrzeby,
  • czy zawsze musi ktoś przegrać, by inny mógł wygrać, itp.

Prowadząca: Joanna Mazurek – Coach w oparciu o nvc, mediator rodziny w duchu nvc, certyfikowany trener Kompasu Kariery, trener Komunikacji Empatycznej (wg. M. Rosenberga).
25 lipca 2023r. w godzinach 16.00 – 19.00

Temat warsztatu: „JAK WESPRZEĆ SWOJE DZIECKO W EDUKACJI I ZMIENIĆ NIECHĘĆ DO NAUKI W EFEKTYWNE UCZENIE SIĘ?”
Celem warsztatów, jest zapoznanie rodziców dzieci uczących się, z wiedzą o tym z czego mogą wynikać trudności w nauce, w oparciu o dostępną wiedzę z neurodydaktyki. Dowiedzą się Państwo jak poradzić sobie z niechęcią dziecka do nauki i stwarzać warunki, które sprzyjają efektywnemu uczeniu się. Jak wesprzeć dziecko i unikać napięć spowodowanych obowiązkami szkolnymi. „Na własnej skórze” poczują, na czym polega uczenie się przyjazne mózgowi. Poznają metody wspierające dziecko w nauce, pozostając w zgodzie z jego naturalnymi potrzebami.
Prowadzącą: Katarzyna Rubiś – Trenerka biegłego czytania i technik zapamiętywania w Akademii Nauki. Entuzjastka edukacji alternatywnej opartej na odkryciach neurodydaktyki. Ukończyła kurs „Alternatywne nurty edukacji w świetle badań nad mózgiem”. Zwolenniczka aktywnej roli ucznia w organizacji procesu nauki. Na co dzień nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej.
Warsztaty dedykowane są dla osób – rodziców zamieszkujących na terenie miasta Nowa Sól.
Liczba miejsc ograniczona. Formularz należy przesłać najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem warsztatu. Organizator zastrzega sobie zamknąć listę uczestników wcześniej, jeżeli zostanie ona zapełniona zgłoszeniami.
Każda osoba, która zgłosi swój udział w warsztatach dostanie automatyczne potwierdzenie wysłania formularza, jednak nie jest to gwarancją zakwalifikowania na warsztat. Organizator poinformuje meilowo osoby zakwalifikowane na warsztaty.
Udział w warsztatach jest bezpłatny i całkowicie finansowany z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok.
Zaświadczenia: po ukończonym warsztacie każdy z uczestników, który zaznaczył otrzymanie zaświadczenia otrzyma je po ukończonym warsztacie.
W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu pod nr tel. 68/ 459 03 05.