Niezwykły koncert muzyki baroku, nastawiający refleksyjnie umysł i uspokajający duszę, w wykonaniu Cappella Viridimontana, pod dyrekcją dr hab. Jerzego Markiewicza.
Dawna biblioteka klasztoru augustianów w Żaganiu przechowywała manuskrypty muzyczne zawierające m.in. zapisy nutowe dzieł baroku. Obecnie znajdują się one w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego w postaci manuskryptów kart głosowych. Na ich podstawie zielonogórscy eksperci: dr hab. Jerzy Markiewicz , dr Michał Kocot oraz dr Henryk Kasperczak sporządzili partytury we współczesnym zapisie nutowym, przeanalizowali teksty słowne i możliwości wykonawcze. Dzięki ich mrówczej pracy, jak mówi dr hab. Jerzy Markiewicz, inicjator koncertów, osiemnastowieczne zabytki muzyczne zostają przywrócone kulturze. Ten unikatowy zbiór jest największym i jednym z najbardziej istotnych elementów muzycznego dziedzictwa kulturowego w naszym regionie.
Tegoroczny koncert, należący do cyklu Thesaurus Chori Saganensis, przedstawi słuchaczom cztery premierowe wykonania. Zostaną one zrealizowane z dbałością o dotrzymanie tzw. historycznej praktyki wykonawczej z użyciem kopii instrumentów i technik gry baroku, co gwarantuje powrót do brzmienia zbliżonego do autentycznego.
Koncert dofinansowany jest ze środków:
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca;
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego; – Urzędu Miasta Zielona Góra; – Nowosolskiego Domu Kultury. Wstęp wolny.