logo z napisem PZMM dla ZNOF

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Nowej Soli i Otynia do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym dotyczącym powstającego Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego. W jego trakcie porozmawiamy o problemach transportu zbiorowego, dojazdach do pracy, ruchu rowerowym i pieszym.
Spotkanie odbędzie się 16 lutego 2023 r. (czwartek) od godz. 17:00 w Nowosolskim Domu Kultury, przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 49. Przewidywany czas trwania spotkania to 3 godziny.
Jeżeli:
Uważasz, że sieć połączeń autobusowych w gminie wymaga zmian,
Chciałbyś bezpiecznie jeździć po mieście rowerem, ale brakuje ścieżek rowerowych, przez co musisz korzystać z ruchliwej ulicy, razem z samochodami,
W trakcie dojazdu do pracy samochodem zmagasz się z korkami,
Lubisz chodzić pieszo, ale po drodze napotykasz wiele niebezpiecznych miejsc, nieprzystosowanych do ruchu pieszego,
Masz inne uwagi dotyczące poruszania się po mieście i dojazdów do niego – samochodem, koleją, rowerem, autobusem, czy innym środkiem transportu…koniecznie przyjdź na spotkanie. Twój głos jest dla nas niezwykle ważny!


Warsztaty odbędą się w ramach prac nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZNOF). W jego skład wchodzą gminy: Zielona Góra, Nowa Sól, Sulechów, Czerwieńsk, Nowogród Bobrzański, Otyń, Świdnica i Zabór.
Uczestnicy spotkania zapoznają się z ideą planów zrównoważonej mobilności oraz potencjalnymi korzyściami wynikającymi z ich realizacji. Będzie to też okazja do wyrażenia swojej opinii na temat obecnej sytuacji mobilnościowej w Nowej Soli i Otyniu, specyfiki i uwarunkowań codziennych podróży po obszarze ZNOF, preferencji transportowych oraz potrzeb dotyczących wyboru środka transportu.
Zachęcamy do uczestnictwa, aby pomóc w rozwoju zrównoważonej mobilności w Nowej Soli i Otyniu oraz okolicznych gminach!
Zapraszają:
Jacek Milewski, Prezydent Miasta Nowa Sól
Barbara Wróblewska, Burmistrz Otynia
Adrian Furgalski, Prezes Zarządu ZDG TOR (firmy wykonującej Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej )


O projekcie:
Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP), czyli Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (PZMM) ma charakter strategii długoterminowej (do 2030 i 2040 r.). W trakcie prac nad tym dokumentem przedstawiciele samorządów oraz mieszkańcy określają problemy transportowe na danym obszarze i wypracowują wspólne rozwiązania zapewniające wszystkim obywatelom takie możliwości transportowe, które umożliwią dostęp do celów podróży i usług, poprawią stan bezpieczeństwa, przyczynią się do redukcji zanieczyszczenia powietrza i hałasu oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych i konsumpcji energii, a także poprawią wydajność i efektywność kosztową transportu osób i towarów. Efektem wprowadzenia rozwiązań Planu będzie bezpieczniejsze i łatwiejsze poruszanie się w Zielonogórsko-Nowosolskim Obszarze Funkcjonalnym, co przełoży się na krótszy czas podróży, poziom komfortu oraz podniesienie atrakcyjności i jakości miejsc zamieszkania na terenie ZNOF, z korzyścią dla mieszkańców oraz gospodarki.
DLACZEGO TO WAŻNE?
Zielona Góra i Nowa Sól to miejsca pracy wielu mieszkańców regionu, którzy jednocześnie zamieszkują gminy ościenne. Każdego dnia setki osób przemieszcza się, by dotrzeć do pracy, szkoły, urzędów, sklepów czy miejsc rekreacji i kultury. Dlatego planowanie mobilności, zgodnie z nowym podejściem, odbywa się w ramach większych obszarów, składających się z co najmniej kilku gmin tworzących tzw. obszary aglomeracyjne, czyli tereny, które są ze sobą ściśle powiązane funkcjonalnie. W planowaniu mobilności bierze się również pod uwagę kwestie przestrzenne i środowiskowe, np. wskazuje się, gdzie powinna powstawać nowa zabudowa, tak, żeby nie pogarszała stanu środowiska naturalnego, a jednocześnie zapewniała nowym mieszkańcom dobre warunki w codziennych podróżach do pracy, szkoły i usług. Odróżnia to PZMM od typowych opracowań transportowych, które skupiają się jedynie za zagadnieniach komunikacyjnych i są ograniczone do obszaru danego miasta lub gminy.
PZMM dotyczy wiec mieszkańców wszystkich gmin ZNOF – np. w zakresie częstotliwości kursowania autobusów regionalnych i możliwych sposobów poprawiania ich dostępności, wytycznych w zakresie budowy chodników i dróg dla rowerów, czy bezpiecznych przejść dla pieszych na obszarach wiejskich, niezbędnych działań, które pozwolą zmniejszyć negatywny wpływ ruchu samochodów ciężarowych na miejscowości czy integracji różnych środków transportu, w tym publicznych i prywatnych w całym obszarze. Plany zrównoważonej mobilności miejskiej są wspierane przez Komisję Europejską, a ich opracowanie i wdrażanie będzie jednym z warunków otrzymania dofinansowania z UE na inwestycje mobilnościowe.