Na początku grudnia 2021 wystartował drugi i ostatni już nabór do projektu „Wygrać z COVID-19! Wsparcie na lubuskim rynku pracy osób młodych, które straciły zatrudnienie w wyniku negatywnych skutków epidemii”. W jego ramach będzie można otrzymać:

bezzwrotne 23 050 zł na start,
bezzwrotne 15 600 zł na prowadzenie firmy,
cykl bezpłatnych szkoleń o prowadzeniu firmy.

Do rozdysponowania jest łącznie ponad 2,3 mln zł. To pieniądze dla młodych, którzy chcą założyć swój pierwszy biznes. Okazuje się, że to wcale nie jest trudne. Dowodzi tego kilkudziesięciu młodych, którzy za chwilę zakładać będą swoje pierwsze biznesy, którzy zgłosili się do Interiora w pierwszym naborze w połowie roku.

Środki finansowe zostaną przekazane łącznie 60 młodym ludziom. Aby otrzymać te pieniądze należy wziąć udział w projekcie „Wygrać z COVID-19!”. W tym celu należy złożyć formularz rekrutacyjny w dniach 02.12.2021 (od godziny 09:00) – 21.12.2021 (do godziny 15:00). Formularz wraz z 4 załącznikami należy złożyć na jeden z trzech sposobów o których mowa w Regulaminie, w tym również osobiście w Parku Technologicznym Interior.

Wymaganymi dokumentami na etapie rekrutacji, które należy do dnia 21.12.2021 dostarczyć do Parku Interior są wypełnione:


Dokumenty regulujące proces realizacji projektu są dostępne na powyższej stronie internetowej, oraz w Parku Interior. W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w przypadku wpłynięcia niewystarczającej liczby zgłoszeń lub braku możliwości wyłonienia pełnej liczby Uczestników Projektu, Interior zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub ogłoszenia dodatkowego naboru dokumentów.

Partnerem strategicznym projektu jest Uniwersytet Zielonogórski. Wsparciem mogą zostać bowiem objęci studenci dzienni i zaoczni wszystkich uczelni wyższych oraz inne osoby uczące się.

Jeśli masz pytania, chętnie odpowie na nie Daria Jania:

tel.: 734 150 848

e-mail: firma@parkinterior.pl