zima w mieście, skrzyżowanie ulic Muzealnej i Wróblewskiego. Po lewej stronie Muzeum Miejskie, w tle drogi pług który odśnieża, po prawej stronie człowiek z łopata odśnieża chodnik

Miejskie Zaplecze Gospodarczo Techniczne do zimowego utrzymania zadysponowała całość posiadanego parku maszynowego tj.: 4 pojazdy ciężarowe z burtą, 2 ciągniki rolnicze, 4 pługi czołowe, 2 zgarniacze, 4 posypywarki zaburtowe (jezdnie), 2 posypywarki ciągnione przez ciągniki rolnicze, 2 posypywarki ciągnione przez ciągniki ogrodnicze (chodniki).

Na drogach od godziny 4.00 rano pracuje przeszło 30 osób. MZGT skierowała również do ręcznego zgarniania śniegu z miejsc newralgicznych stałych pracowników oraz osoby odbywające karę ograniczenia wolności z wyroku Sądu. Tereny miejskie utrzymywane są ponadto przez 2 firmy zewnętrzne. Miasto podzielono na 5 rejonów które utrzymywane są przez wyznaczonych operatorów zgodnie ze standardami utrzymania. Działania prowadzone są zgodnie z „Planem zimowego utrzymania dróg miejskich na terenie Gminy Nowa Sól-Miasto”.

Nie zlikwidujemy zimy, możemy jedynie minimalizować jej skutki. Przy tak obfitych opadach śniegu, używane są pługi, ponieważ mieszanka piaskowo-solna nie odnosi swojego skutku. Przy temperaturach poniżej -10 taka mieszanka nie działa. Bardzo prosimy naszych mieszkańców o zachowanie bezpieczeństwa na chodnikach i drogach, noga z gazu.