dziewięć okrągłych, zielonych znaków na których są alternatywne źródła energii jak woda, słońce, wiatraki i tak dalej

W dniu 26.06.2024 r. Gmina Nowa Sól – Miasto złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „ ENERGIA DLA NOWEJ SOLI – EDUKACJA EKOLOGICZNA” realizowanego w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej dla przedsięwzięć edukacyjnych z obszaru tematycznego: Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna.
Poprzez realizację różnorodnych działań aktywnej edukacji chcemy podnieść poziom świadomości ekologicznej wszystkich mieszkańców miasta Nowej Soli m.in. w zakresie ochrony zasobów środowiska, zwiększenie świadomości i wiedzy uczniów w obszarze wpływu sektora energetycznego na środowisko i klimat, możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w energetyce oraz roli prosumentów oraz kształtowanie świadomości i postaw ekologicznych mieszkańców naszego miasta.