na zdjęciu strażnik miejski Rafał Mrowiński

W środę 14 kwietnia zmarł Rafał Mrowiński – nowosolski strażnik Straży Miejskiej.
Rafał swoją pracę w SM rozpoczął w 1998 roku jako patrolowy straży miejskiej. Przez lata zdobywał kolejne stopnie aż do starszego inspektora SM. Był wielokrotnie nagradzany przez prezydentów Nowej Soli za ogromne zaangażowanie w obowiązki zawodowe, bardzo dobre wyniki w pracy, najlepsze wyniki w służbie patrolowej, a także pełnienie służby w sposób aktywny i profesjonalny.
W ostatnich latach Rafał Mrowiński pracował w tzw Eko-Patrolu przy wydziale gospodarki komunalnej i ochrony środowiska UM. Zajmował się sprawami związanymi z utrzymaniem czystości i porządku w Nowej Soli, bezdomnością zwierząt oraz szeregiem innych istotnych zadań związanych z funkcjonowaniem wydziału.
Rafał był cenionym pracownikiem, ale także bardzo lubianym kolegą. Jego śmierć jest dla nas, pracowników Urzędu oraz Straży Miejskiej – ogromną stratą.
Żegnaj Rafciu