tekst uwaga na tle żółtym i fioletowym

Urząd Miejski uprzejmie informuje, że z dniem 9 lipca br. wprowadzi zmianę organizacji ruchu w ciągu drogi przyległej do parkingu marketu Carrefour. Zmiana polegać będzie na zakazie zatrzymywania się dla pojazdów na odcinku drogi od zwężenia ulicy (z wyłączeniem „zatoki” przy aptece), do zasieku na odpady stałe. Planowana zmiana obowiązywać będzie w dni od poniedziałku do soboty w godz. od 6.00 do 18.00,
z wyłączeniem zaopatrzenia podczas za i wyładunku oraz służb miejskich.
Powodem wprowadzenia zmiany organizacji ruchu jest utrudnionym ruch osób pieszych chodnikiem oraz ograniczony dowóz towarów do punktów handlowych przez parkujące pojazdy.