Trwa rekrutacja do Wojsk Obrony Terytorialnej. Nabór prowadzi 152 batalion lekkiej piechoty w Krośnie Odrzańskim wchodzący w strukturę 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Stanisława TACZAKA.

Wojska Obrony Terytorialnej są piątym rodzajem Sił Zbrojnych RP. Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności w czasie trwania konfliktu zbrojnego, jak również podczas klęsk żywiołowych czy katastrof. Mottem żołnierzy WOT brzmi: „Zawsze gotowi, zawsze blisko”.
Jakie warunki muszę spełniać, aby służyć w WOT?
Zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony, o służbę w WOT może ubiegać się osoba, która jest pełnoletnia, posiada polskie obywatelstwo, jest niekarana, jest zdrowa fizycznie i psychicznie, by pełnić służbę wojskowa oraz nie pełni innego rodzaju służby.

Wszystkie niezbędne informacje o służbie w WOT otrzymacie państwo od rekruterów 25 i 26 lipca w Nowej Soli na Placu Wyzwolenia. W godz 8.00-16.00 wystawiony będzie przez terytorialsów namiot promocyjny z żołnierzami WOT. Ma to na celu propagowanie wiedzy na temat służby wojskowej oraz współpracy cywilno-wojskowej.