Zmienia się organizacja ruchu w ciągu ulicy Kasprzaka na odcinku od ulicy Wesołej w kierunku ulicy Traugutta.Polega ona na:
zmianie organizacji ruchu z dwukierunkowej na jednokierunkową. Wjazd odbywać się będzie od strony ulicy Traugutta.
Natomiast od ulicy Wesołej będzie obowiązywał zakaz wjazdu. Dodatkowo w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych, w obrębie skrzyżowania ulic Wesoła-Kasprzaka, wprowadzono dwa przejścia dla pieszych.