spotkanie prezydenta Milewskiego z przedsiębiorcami. W spotkaniu uczestniczą także skarbnik miasta Izabela piasta oraz naczelnik spraw obywatelskich i administracji Marek Kotarba

We wtorek 19 stycznia prezydent Jacek Milewski oraz skarbnik Izabela Piasta i naczelnik wydziału spraw obywatelskich i administracji Marek Kotarba, spotkali się z reprezentantami nowosolskich mikroprzedsiębiorców, przede wszystkim z branży gastronomicznej. Głównym tematem spotkania była sytuacja w jakiej znaleźli się przedsiębiorcy w związku z pandemią koronawirusa oraz obostrzeniach i trudach w prowadzeniu biznesu w obecnym czasie. Prezydent zaoferował realną pomoc ze strony Urzędu Miejskiego.
Głównymi ustaleniami są:

  • w najbliższych tygodniach przeanalizujemy wpływ rządowej tarczy antykryzysowej 2.0 na wybrane branże i ewentualne możliwości wsparcia jej małą, nowosolską tarczą antykryzysową poprzez zwolnienie z podatku od nieruchomości branż wymienionych w rządowej tarczy;
  • po ewentualnym uchwaleniu ustawy dającej możliwości gminom zwolnienia z opłaty za zezwolenie na alkohol dla branży gastronomicznej w 2021 roku rozważymy podjęcie takiej uchwały;
  • stworzymy szybką ścieżkę dla ponownego uzyskania przez branżę gastronomiczną zezwolenia na alkohol w trakcie roku (wydanie nastąpi w ciągu 5-7 dni po złożeniu kompletnego wniosku w tej sprawie); tel. 68 459 0 323
  • firmom pracującym w trybie „na dowóz” wydamy karnety bezpłatnego parkowania w Strefie Płatnego Parkowania (ważne do 30 czerwca bieżącego roku);
  • jak zawsze na wniosek podatnika umożliwimy rozłożenie na raty zaległości podatkowych lub odroczenie terminu płatności podatku oraz umorzymy w 100% odsetki za zwłokę przy uregulowaniu zaległych należności podatkowych.