od lewej skarbnik miasta Izabela Piasta, wiceprezydent Natalia Walewska Wojciechowska, dyrektor biblioteki Tomasz Jędraszak, sekretarz miasta Alicja Vhoptowa Rutkowska, prezydent Jacek Milewski. Wszyscy stoją obok siebie w maseczkach ochronnych na twarzy

Od 1 stycznia 2021 Tomasz Marek Jędraszak obejmie stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej. Od 1 lipca do 31 grudnia 2020 pełnił obowiązki dyrektora MBP. Pani Elżbieta Gonet przeszła na emeryturę.
Pan Tomasz (rocznik 1988) jest absolwentem Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego, na którym uzyskał tytuł magistra historii. Z Miejską Biblioteką Publiczną jest związany od lutego 2014 roku, gdzie został przyjęty na stanowisko ds. obsługi czytelnika. Z czasem powierzono mu obowiązki bibliotekarza regionalisty, którego zadaniem było tworzenie bazy bibliografii regionalnej, promocja zbiorów i wydarzeń dotyczących powiatu nowosolskiego. Jako archiwista z wykształcenia przejął również pieczę nad składnicą akt biblioteki. W nowosolskiej bibliotece przeszedł od szczebla młodszego bibliotekarza do starszego bibliotekarza. Od 1 lipca 2020 roku powierzono mu funkcję pełniącego obowiązki dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Soli.
Od 2014 roku jest radnym Rady Miejskiej Otyń, w której obecnie pełni funkcję Wiceprzewodniczącego. Szczęśliwy mąż Anity i ojciec małego Franciszka.