plakat częściowe zawieszenie zajęć

Do 8 listopada zostają zawieszone zajęcia wszystkich formacji tanecznych w każdej grupie wiekowej oraz zajęcia stałe w pracowniach artystycznych, w których wiek uczestników jest powyżej 10 r. ż. w Nowosolskim Domu Kultury.

W dniach od 26 października do 8 listopada zostają zawieszone:

  • zajęcia wszystkich formacji tanecznych w każdej grupie wiekowej
  • zajęcia stałe w pracowniach artystycznych, w których wiek uczestników jest powyżej 10 r. ż.

Zajęcia dla dzieci poniżej 10 r. ż. odbywają się zgodnie z harmonogramem oraz zachowaniem obowiązujących wytycznych sanitarnych – D(Dystans) D(Dezynfekcja) M(Maseczka). Dotyczy to zajęć:

CERAMIKA: poniedziałek 15:30, czwartek 15:30, piątek 15:00

ROBOTYKA : poniedziałek 15:30

KREATYWNE MAJSTERKOWANIE: poniedziałek 16:00

MAŁE ART TY: wtorek 16:00 i 17:30, czwartek 15:30